โรงแรม 5 ดาว

Asawin Grand Convention Hotel

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ริมสระ

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว

ห้องจัดเลี้ยง

ห้องพระวิษณุ
ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม