โรงแรม 5 ดาว

137 Pillars Suites & Residences Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานแต่งงาน

แพ็กเกจงานแต่งงาน

100,000

อาหารและเครื่องดื่ม

Cocktail

1,500 บาท/ท่าน

Thai Buffet

1,500 บาท/ท่าน

Western Set

1,800 บาท/ท่าน

รูปแบบการจัดงาน

  • ดาดฟ้า
  • ห้องจัดเลี้ยง
  • ในสวน

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • ทีมรันคิวงาน
  • ห้องพัก
  • ที่จอดรถ

ห้องจัดเลี้ยง

Jamjuree Lawn