สถานที่จัดเลี้ยง

เรือนอัมรินทร์

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานแต่งงาน

งานเช้า-เลี้ยงเที่ยง

เริ่มต้น 100,000

งานเช้า-เลี้ยงเที่ยง

เริ่มต้น 100,000

งานเลี้ยงเย็น

100,000 บาท