Grand Fortune Hotel Bangkok

ข้อมูลค่าใช้จ่าย

แพ็กเกจงานหมั้น

พิธีหมั้นและยกน้ำชา

48,000

พิธีสงฆ์

15,000

พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์

15,000

แพ็กเกจงานแต่งงาน

พิธีฉลองมงคลสมรส

200,000

อาหารและเครื่องดื่ม

ค็อกเทล

1,250 บาท/ท่าน

บุฟเฟต์

1,350 บาท/ท่าน

โต๊ะจีน

14,500 บาท/โต๊ะ

รูปแบบการจัดงาน

  • ห้องจัดเลี้ยง

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • ตกแต่งสถานที่
  • นักดนตรี
  • ห้องพัก
  • ห้องส่งตัว
  • อุปกรณ์แสงสีเสียง

ห้องจัดเลี้ยง

Fortune Ballroom ชั้น 3
Platinum Hall ชั้น 3
Silver II