ฤกษ์แต่งงาน 2563001

รวมฤกษ์ดี วันมงคล ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563


รวมฤกษ์ดี วันมงคล ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563

cover FB 2019

“วันมงคล” “วันดี ” คือวันที่ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นชีวิตคู่นะคะ สำหรับฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 นี้ทาง Weddinglist ได้เลือกวันที่เป็นมงคล เป็นวันดิถีเรียงหมอนหรือดิถีแมลงปอ เนื่องจากเป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อน โดยเลือกเป็นวันมงคลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว เพื่อให้ครอบครัวใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความเป็นสิริมงคล โดยเป็นกุศโลบายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ด้วยความหมายที่ดีค่ะ

สำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนแต่งงานในปี 2563 ที่มีฤกษ์แต่งงานอยู่แล้วและคู่รักที่กำลังเข้ามาหาข้อมูลเพื่อดูวันดี วันที่เป็นมงคล รวมถึงวันที่เหมาะสมในการจัดงานแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาสถานที่ การหาชุดแต่งงาน ช่างภาพ การคิดคอนเซปต์ธีมงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าบ่าว เจ้าสาว สามารถเข้ามาดูรายละเอียดและข้อมูลเบื้องต้นได้ที่

1 ฤกษ์แต่งงาน มกราคม 2563

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม 2020

 • พุธ 1 มกราคม 2563
 • เสาร์ 4 มกราคม 2563
 • อังคาร 7 มกราคม 2563
 • จันทร์ 13 มกราคม 2563
 • ศุกร์ 17 มกราคม 2563
 • อาทิตย์ 19 มกราคม 2563
 • พฤหัส 23 มกราคม 2563
 • ศุกร์ 31 มกราคม 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์

2 ฤกษ์แต่งงาน กุมภาพันธ์ 2563

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2020

 • จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 • พฤหัส 6 กุมภาพันธ์ 2563
 • พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • อาทิตย์ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • เสาร์ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 • เสาร์ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนมีนาคม

3 ฤกษ์แต่งงาน มีนาคม 2563

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม 2020

 • อังคาร 3 มีนาคม 2563
 • ศุกร์ 6 มีนาคม 2563
 • พฤหัสบดี 12 มีนาคม 2563
 • จันทร์ 16 มีนาคม 2563
 • พุธ 18 มีนาคม 2563
 • อาทิตย์ 22 มีนาคม 2563
 • จันทร์ 30 มีนาคม 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนเมษายน

4 ฤกษ์แต่งงาน เมษายน 2563

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน 2020

 • พฤหัสบดี 2 เมษายน 2563
 • อาทิตย์ 5 เมษายน 2563
 • เสาร์ 11 เมษายน 2563
 • พุธ 15 เมษายน 2563
 • ศุกร์ 17 เมษายน 2563
 • อังคาร 21 เมษายน 2563
 • อังคาร 28 เมษายน 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนพฤษภาคม

5 ฤกษ์แต่งงาน พฤษภาคม 2563

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม 2020

 • ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563
 • จันทร์ 4 พฤษภาคม 2563
 • อาทิตย์ 10 พฤษภาคม 2563
 • พฤหัสบดี 14 พฤษภาคม 2563
 • เสาร์ 16 พฤษภาคม 2563
 • พุธ 20 พฤษภาคม 2563
 • พฤหัสบดี 28 พฤษภาคม 2563
 • อาทิตย์ 31 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนมิถุนายน

6 ฤกษ์แต่งงาน มิถุนายน 2563

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน 2020

 • พุธ 3 มิถุนายน 2563
 • อังคาร 9 มิถุนายน 2563
 • เสาร์ 13 มิถุนายน 2563
 • จันทร์ 15 มิถุนายน 2563
 • ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563
 • ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563
 • จันทร์ 29 มิถุนายน 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนกรกฎาคม

Artboard 1 100

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม 2020

 • ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563
 • พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563
 • จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563
 • พุธ 15 กรกฎาคม 2563
 • อาทิตย์ 19 กรกฎาคม 2563
 • จันทร์ 27 กรกฎาคม 2563
 • พฤหัสบดี 30 กรกฎาคม 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนสิงหาคม

Artboard 1 copy 100

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม 2020

 • อาทิตย์ 2 สิงหาคม 2563
 • เสาร์ 7 สิงหาคม 2563
 • พุธ 12 สิงหาคม 2563
 • ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563
 • อังคาร 18 สิงหาคม 2563
 • อังคาร 25 สิงหาคม 2563
 • ศุกร์ 28 สิงหาคม 2563
 • จันทร์ 31 สิงหาคม 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนกันยายน

Artboard 1 copy 2 100

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน 2020

 • อาทิตย์ 6 กันยายน 2563
 • พฤหัสบดี 10 กันยายน 2563
 • เสาร์ 12 กันยายน 2563
 • พุธ 16 กันยายน 2563
 • พฤหัสบดี 24 กันยายน 2563
 • อาทิตย์ 27 กันยายน 2563
 • พุธ 30 กันยายน 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนตุลาคม

Artboard 1 copy 3 100

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม 2020

 • อังคาร 6 ตุลาคม 2563
 • เสาร์ 10 ตุลาคม 2563
 • จันทร์ 12 ตุลาคม 2563
 • ศุกร์ 16 ตุลาคม 2563
 • ศุกร์ 23 ตุลาคม 2563
 • จันทร์ 26 ตุลาคม 2563
 • พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนพฤศจิกายน

Artboard 1 copy 4 100

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน 2020

 • พฤหัสบดี 4 พฤศจิกายน 2563
 • อาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2563
 • อังคาร 10 พฤศจิกายน 2563
 • เสาร์ 14 พฤศจิกายน 2563
 • อาทิตย์ 22 พฤศจิกายน 2563
 • พุธ 25 พฤศจิกายน 2563
 • เสาร์ 28 พฤศจิกายน 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 เดือนธันวาคม

Artboard 1 copy 5 100

ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม 2020

 • ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563
 • อังคาร 8 ธันวาคม 2563
 • พฤหัสบดี 10 ธันวาคม 2563
 • จันทร์ 14 ธันวาคม 2563
 • จันทร์ 21 ธันวาคม 2563
 • พฤหัสบดี 24 ธันวาคม 2563
 • อาทิตย์ 27 ธันวาคม 2563

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2563 ตลอดทั้งปี

สำหรับคู่บ่าวสาวที่ได้วันแต่งงานควรจอง สถานที่จัดงานแต่งงานได้แต่เนิ่นๆนะคะ เพราะฤกษ์ดีมักจะตรงกับคู่แต่งงานหลายคู่ที่กำลังมองหาสถานที่จัดงานแต่งงานเช่นเดียวกัน ซึ่งทางคู่บ่าวสาวสามารถเลือกดูรายละเอียดเพื่อขอแพ็กเกจแต่งงานได้ที่  โรงแรมและสถานที่จัดงานแต่งงาน และเช่นเดียวกับช่างภาพแต่งงาน ช่างแต่งหน้าเจ้าสาว ที่เราหมายตาไว้จำเป็นต้องจองล่วงหน้าด้วยนะคะ เพราะว่าช่างที่มีชื่อเสียงจะถูกจองตัวแล้วเช่นกันค่ะ

All mounth